เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอน รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) วิชาเทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี) และวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีการนำเสนอผลงานของนักเรียน ผลงานของคุณครู เป็นเป็นประโยชน์และพื้นที่ในการเเผเเพร่ผลงานต่อไป

วงล้อสุ่ม

โยนหัวก้อย

จับเวลาถอยหลัง